بتهوون ,لودویگموسیقی، سرزمینی است که روح من در آن حرکت می‌کند، در آنجا همه‌چیز گل‌‌های زیبا می‌دهد و هیچ علف هرزه‌ای در آن نمی‌روید، اما کمتر هستند اشخاصی که ب‌فهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته‌است.

لودویگ فان بتهوون


من می‌خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی‌تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند.

لودویگ فان بتهوون


نمیدانم چه سری در هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ‌کدام به ‌دنیا روی خوش نشان نمی‌دهند.


لودویگ فان بتهوونمنبع اصلی مطلب : گیتار کلاسیک
برچسب ها : بتهوون ,لودویگ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : ب.و.ن